ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Áramvonalas cégstruktúrámnak és az ebből fakadó rugalmasságnak köszönhetően rendkívül kedvező árakat tudok kínálni ügyfeleimnek.
A fordítások árképzési alapját az 1500 karakterből (szóközökkel) álló oldal jelenti. A mindenkori tarifa az adott nyelvkombináció, a téma és a kért határidő szerint kerül meghatározásra.
Ha fordítást péntekről hétfőre, vagy ünnepnapon, illetve nagyon rövid határidőn belül kell elkészíteni, akkor a fordítási díj összegére 50%-os felár kerülhet felszámításra.
Minimális fordítási díj: egy oldalnak megfelelő összeg.
Egyéb megállapodás hiányában a végső karakterszám a kész fordítás szövegéből kerül meghatározásra.
Ha az ügyfél menet közben mond le egy már elkezdett fordítást, akkor köteles a lemondás időpontjáig elvégzett fordítási munkát kifizetni.

Vállalom, hogy az ügyfelektől kapott dokumentumokat bizalmasan kezelem. Az ügyfél kérésére és költségén azt is vállalom, hogy szállítási biztosítást kötök a dokumentumokra.

Amennyiben az elvállalt munka teljesítését valamilyen vis maior esemény teszi lehetetlenné, úgy jogomban állkártérítési kötelezettség nélkül lemondani az adott munkát.

A fordítás esetleges hibáival vagy hiányosságaival kapcsolatos panaszokat az ügyfélnek írásban és konkrét hivatkozások feltüntetésével kell megtennie a szállítási határidőtől számított nyolc napon belül. Ezt követően a fordítás az ügyfél által véglegesen elfogadottnak tekintendő.

Garanciát vállalok minden esetleges nyelvtani és/vagy helyesírási, illetve értelmezési vagy fordítási hibáért. Ez a garancia azonban nem terjed ki a fordítási stílussal és a fordításban használt kifejezésekkel kapcsolatos esetleges vitákra.

Ha az ügyfél által tett panasz megalapozottnak bizonyul, akkor saját költségemen és a lehető legrövidebb időn belül felülvizsgálom a fordítást, vagy ajánlatot teszek a szóban forgó fordítási díj csökkentésére.

Az ezzel kapcsolatos kötelezettségem mértéke azonban semmi esetre sem haladhatja meg a szóban forgó számla végösszegét.